Mailproblem – Gmail

Gmail har satt upp en väldigt ovanlig och inte helt korrekt spärr som gör det svårt att skicka mail till adresser på deras servrar. Det här på verkar inte bara oss utan 1000-tals servrar.

Vi har hittat ett sätt att kringgå den här spärren och den fungerar nu. Jag kan tyvärr inte garantera hur länge den här fixen fungerar. Men om problemet återkommer så får ni alltid ett svar att det inte fungerar.