Fastpris på IT

Den traditionella affärsmodellen för drift av IT-miljöer är att ta betalt för problem som uppstår, dvs. löpande ”brandsläckning”. Oavsett om det sker mot löpande räkning eller som avräkning mot en tidsbank, är kon-tentan att ju mer problem du som kund har, desto mer pengar tjänar leverantören.

Vår affärsmodell bygger därför på proaktivt arbete istället för traditionell ”brandsläckning”.
Vi tar ett helhetsansvar för drift, underhåll och övervakning av hårdvara, operativsystem och eventuellt överenskomna programvaror, till ett fast pris per dator/server och månad. Incitamentet flyttas därmed från att ”mer problem ger mer pengar” till att ”mindre problem ger högre lön-samhet”, både för oss och för dig som kund.

Genom fast pris kan du som kund äntligen budgetera med verkliga siffror och få total kontroll över underhållskostnaderna för er IT-miljö.
Det som är gemensamt för att alla system och funktioner skall fungera till 100%, 7 dagar i veckan, 365 dagar per år, är att de måste underhållas. Därför arbetar vi proaktivt genom att löpande underhålla och uppdatera programvaror samt övervaka kritiska funktioner som t.ex. minne, hård-diskutrymme, system- och backuploggar.

Copyright © 2020 Cogson Computer Systems AB - Den här webbplatsen använder cookies.